VluchtelingenWerk partner van LGW18 / Dutch Council for Refugees social partner of LGW18

VluchtelingenWerk maatschappelijk partner van LGW18 / Dutch Council for Refugees social partner of LGW18

Wed Aug 29th
Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

(English version below)

Voor de komende editie van Le Guess Who? (8 t/m 11 november in de gehele binnenstad van Utrecht, werkt de organisatie samen met VluchtelingenWerk, dat maatschappelijk partner is van het festival. VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. De organisaties vinden elkaar in een nieuw initiatief genaamd ‘Geef een Toegift’ en vluchtelingen kunnen als vrijwilliger aan de slag op het festival.

‘Geef een Toegift’ komt voort uit de ambitie van de Verenigde Podiumkunstenfestivals, een samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals, om een nieuwe stap te zetten in de toegankelijkheid en inclusiviteit van de podiumkunsten. Festivalbezoekers van Le Guess Who? krijgen de optie een extra dagkaart voor het festival te kopen, voor een vluchteling die in Nederland verblijft en het festival eveneens zou willen bezoeken, maar hier niet de middelen voor heeft. Op het festival organiseert Le Guess Who? ontmoetingen tussen de vluchtelingen en de personen die een ticket voor hen kochten.

De ‘Geef een Toegift’-optie komt begin september beschikbaar in het bestelsysteem van Le Guess Who?, wanneer dagkaarten voor het festival in de verkoop gaan.

Le Guess Who? geeft vluchtelingen daarnaast de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het festival. Zij worden hierbij gekoppeld aan een van de vaste festivalvrijwilligers. Zo leren ze van elkaar en is er daarnaast de mogelijkheid om een aantal concerten bij te wonen.

“Le Guess Who? is een festival waar bezoekers uit verschillende landen elkaar in Utrecht ontmoeten. Het festival zet muziek uit ondervertegenwoordigde landen in de spotlights. Het wereldse karakter en de visie van Le Guess Who? sluiten sterk aan bij VluchtelingenWerk. We zijn verheugd een eerste stap te kunnen zetten in onze samenwerking, met als doel om meerdere jaren samen op te trekken. Hopelijk kunnen we enkele vluchtelingen in 2018 een inspirerende dag bieden op het festival en hen in contact brengen met festivalbezoekers om hun verhalen te delen.” – Johan Gijsen, directie Le Guess Who? 
“Wij zijn zeer verheugd met de samenwerking met Le Guess Who? Op het festival komen meer dan 50 landen bijeen en wat is er nou mooier dan om vluchtelingen daar ook een plek te geven als vrijwilliger of als bezoeker. De samenwerking tussen een vaste festivalvrijwilliger en een vluchteling draagt bij aan integratie. Ook de ontmoetingen die we gaan creëren maken daar deel van uit. Wij zien uit naar een inspirerend festival.” – Maurice Bongers, intermediair zakelijke relaties, VuchtelingenWerk West en Midden-Nederland.

Le Guess Who? 2018 vindt plaats van 8 t/m 11 november in de gehele binnenstad van Utrecht. Op het programma staan o.a. jazzcollectief Art Ensemble of Chicago; eclectische songschrijver Devendra Banhart; gerenommeerde India sitarspeler Anoushka Shankar; het Egyptische Islam Chipsy & EEK; Turkse klarinetvirtuoos Cüneyt Sepetçi; Hailu Mergia’s Ethiopische jazz; de Japanse exotica van Shintaro Sakamoto; en Jerusalem In My Heart in samenwerking met een orkest uit Beiroet.

Fotografie: Ben Houdijk.

The Dutch Council for Refugees becomes social partner of Le Guess Who? 2018

For the upcoming edition of Le Guess Who? (8-11 November throughout the entire city center of Utrecht), the organization collaborates with the Dutch Council for Refugees, which becomes a social partner of the festival. The Dutch Council for Refugees commits itself to the protection of asylum seekers and refugees in The Netherlands by providing personal support and representing their interests at their admission, reception, and social participation. The organizations team up for a new initiative called ‘Grant an Entry’, and offer the option for refugees to participate in the festival as a volunteer.

‘Grant an Entry’ arises from the ambition of the Verenigde Podiumkunstenfestivals; a partnership of over 40 national festivals that acts to improve accessibility and inclusiveness of the performing arts. Festival visitors of Le Guess Who? are offered the option to buy an extra day ticket for the festival, for a refugee that resides in The Netherlands and would also like to visit the festival, but does not have the financial means to do so. At the festival, Le Guess Who? organizes a meeting between the refugee and the person who bought him or her a ticket.

The ‘Grant an Entry’ option will be available in the ticketing system of Le Guess Who? mid- September, when day tickets for the festival go on sale.

Le Guess Who? also gives refugees the opportunity to participate in the festival as a volunteer. At the festival, they will be coupled with one of the regular festival volunteers to stimulate cooperation, and are also able to attend a number of concerts.

“Le Guess Who? is a festival where visitors from various countries meet in Utrecht. The festival brings music from underrepresented countries into the spotlight. The worldly character and the vision of Le Guess Who? strongly match with the Dutch Council for Refugees. We are delighted to take a first step in our collaboration, with the aim to team up for multiple years. Hopefully we can offer some refugees an inspiring day at the festival in 2018 and introduce them to festival visitors in order to share their stories.” – Johan Gijsen, managing director Le Guess Who? 
“We are very pleased with the collaboration with Guess Who?. At the festival, over 50 countries gather and what is more beautiful than giving refugees a place to participate in or visit the festival. The collaboration between a regular festival volunteer and a refugee contributes to integration. The meetings we are going to create are a part of that as well. We are looking forward to an inspiring festival.” – Maurice Bongers, intermediary business relations, Dutch Council for Refugees

Le Guess Who? 2018 takes place from 8 to 11 November throughout the entire city center of Utrecht. The program includes a.o. jazz collective Art Ensemble of Chicago; eclectic songwriter Devendra Banhart; renowned Indian sitar player Anoushka Shankar; the Egyptian Islam Chipsy & EEK; Turkish clarinet virtuoso Cüneyt Sepetçi; Hailu Mergia’s Ethiopian jazz; the Japanse exotica of Shintaro Sakamoto; and Jerusalem In My Heart in collaboration with an orchestra from Beirut. 

Photography: Ben Houdijk.

Latest news

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information