Wouter van Veldhoven

Wouter van Veldhoven

U?

Sunday

Dutch composer Wouter van Veldhoven explores the possibilities offered by archaic magnetic sound recording, processing and playback. He uses refurbished/adapted tape recorders, wire recorders and disc recorders. During U? you can attend his live performances.
 
De Nederlandse componist Wouter van Veldhoven onderzoekt de mogelijkheden van archaïsche magnetische opname, weergave en bewerking van geluid. Hiervoor gebruikt hij verbouwde/aangepaste bandrecorders, draadrecorders en schijfrecorders. Tijdens U? kun je een live performances bijwonen.

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Bandcamp

Unable to embed. Please click here to accept cookies and enable playing of music.
This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information