Vredenburgviaduct

Vredenburgviaduct, 3511 RG, Utrecht

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Public art: Jeroen van der Most & Peter van der Putten – Letters from Nature

Climate change is destroying our planet, but nature has no voice to protest it or warn us. In their poetic art project Letters from Nature, Jeroen van der Most and Peter van der Putten are using artificial intelligence to write messages on behalf of melting ice caps, sinking islands and flooding rivers.

Klimaatverandering verwoest onze planeet, maar de natuur heeft geen stem om te protesteren of ons te waarschuwen. In het poëtische kunstproject Letters from Nature wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om boodschappen te schrijven namens smeltende ijskappen, zinkende eilanden en overstromende rivieren. Jeroen van der Most maakt kunst met data, algoritmes en kunstmatige intelligentie. Peter van der Putten is AI researcher aan de Universiteit Leiden en werkt in de AI-industrie.

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information