Janskerkhof

Janskerkhof, 3512 BN, Utrecht

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

Public art: Vermeulen&Dubbeldam – PS Blub

For her collages, Jolande Vermeulen draws on modern urban landscapes for inspiration. She uses adhesive plastic, tape and textile. Donie Dubbeldam create multimedia-collages that are a reference to urbanisation and overconsumption. Together they translate their 2D work into 3D installations using plastic waste, discarded mirrors, light/projections, sound, movement, water and reflection.

Jolande Vermeulen laat zich voor haar collages inspireren door het moderne stadslandschap. Zij gebruikt plakplastic, tape en textiel. Donie Dubbeldam maakt multimedia collages die verwijzen naar verstedelijking en overconsumptie. Samen maakten ze met PS Blub een vertaling van hun 2D werk naar een 3D installatie. In hun gezamenlijke werk maken ze vaak gebruik van plastic afval, oude spiegels, licht/projectie, geluid, beweging, water en spiegeling.

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information