FAQ

FAQ

Unable to show videos. Please click here to accept cookies and enable embedding of videos.

General info

What is U?

U? is a participative and freely accessible day program created for and with the city of Utrecht. The program is made with, or even fully by, local initiatives, entrepreneurs, social institutions and community centers. With musical performances, exhibitions, brunches, silent discos, boxing matches and much more, U? celebrates Utrecht’s cultural life in all its diversity.
 
U? is een participatief en vrij toegankelijk dagprogramma gemaakt voor en met de stad Utrecht. Het programma worden gemaakt met of zelfs volledig door lokale initiatieven, ondernemers, maatschappelijke instellingen en buurthuizen. Met muzikale optredens, exposities, buurtbrunches, silent disco’s, bokswedstrijden en nog veel meer viert U? het Utrechtse culturele leven in al zijn diversiteit.

When does U? take place?

The second edition of U? is set to take place 10-13 November 2022.
 
De tweede editie van U? vindt plaats van 10-13 november 2022.

Where does U? take place?

U? takes place over four days in the city of Utrecht, The Netherlands, and features performances in dozens of different locations, including pop venues, theaters, churches, a mosque, galleries, a brewpub, and even a boxing gym. You can find an overview of all 2021 festival venues here.

U? vindt gedurende vier dagen plaats in de stad Utrecht. Het festival biedt optredens op tientallen verschillen locaties, waaronder poppodia, theaters, kerken, een moskee, buurthuizen, galerieën, een bierbrouwerij en zelfs een boksschool. Een overzicht van alle festivallocaties in 2021 vind je hier.

How do I make sure I don’t miss any festival updates?

Line-up additions and other festival news items are announced on this website. If you’d like to be among the first to hear about festival news & program updates follow our Facebook and Instagram channels.
 
Programma toevoegingen en ander festivalnieuws worden op deze website aangekondigd. Als je als een van de eerste op de hoogte wilt zijn van festivalnieuws en programma-updates, volg dan onze Facebook- en Instagram-kanalen.

Do you need a festival ticket?

No, you don’t need a festival ticket. U? is a freely accessible festival.

Nee, je hebt geen festivalticket nodig. U? is een gratis toegankelijk festival.

This website uses cookies. More information here.
× Accept Cookies More information